ลืมรหัสผ่าน (ใช้ได้วันละ 2 ครั้ง)
สำหรับกรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ที่นี่ โดยระบุอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนและระบบจะแจ้งรหัสไปที่อีเมลที่่ท่านลงทะเบียนไว้